Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Krakowie oraz Wrocławiu
przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą Google Operations Centre, w
latach 2008 i 2009”, przedłożona przez ministra gospodarki.

Spółka Google Poland utworzy dwa centra: ośrodek badawczo-rozwojowy w
Krakowie i centrum operacyjne we Wrocławiu. Oba oddziały firmy będą
obsługiwać państwa Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Realizacja obu
inwestycji będzie przebiegać w latach 2008-2009 i wpłynie znacząco na
rozwój gospodarczy województwa małopolskiego i dolnośląskiego.
Firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości
14,5 mln zł oraz utrzymanie inwestycji przez 5 lat od dnia jej
zakończenia. Łącznie przewidziano utworzenie 270 miejsc pracy.
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa (na koszty
związane z utworzeniem nowych miejsc pracy) oszacowano na 3,16 mln zł.
W 2008 r. przewiduje się wydanie 819 tys. zł, pozostałe pieniądze
zostaną wykorzystane w 2009 r.

Źródło:Kancelaria Premiera

Komentarz Pingwinojadzi:

Ach jakież to nasze Gógle jest umęczone fiskalnie…wszak musi inwestować tu gdzie jest taniej, poza USA, o tu w Kraku lub Wrocku a żeby było jeszcze taniej, to może niech bogata Rzeczpospolita to wszystko sfinansuje…. a co tam…. taka pomoc dla bardzo biednej firmy nie zaszkodzi… utrzyma ją wszakże przy życiu…

Tak biednej firmy, że mającej raptem 4 miliardy 200 milionów $$$$ czystego zysku, przy przychodach wynoszących marne 16 miliardów 593 Dollary… nie ma to jak udawać biednego… ah nie ma, Optimusa zamęczyć, inne firmy polskie upaść, ale Gógla i jego Centre dofinansować…. brawo! idea wszelakiej wolności i otwartości posunięta do granic absurdu… dla firmy z takimi dochodami to pryszcz…. ale te pieniądze starczyłyby na 40 młodych firm w inkubatorach…. Brawo Gógle kradzieju….